NO T’EMBOLIQUIS

972 Kg!! Hem calculat que al nostre institut es genera gairebé una tonelada de residus cada curs escolar amb els embolacalla dels nostres esmorzars!

Aprofitant la setmana europea de prevenció de residus volem dir NO al fils i al paper d’alumini. Hi ha altrenatives molt més sostenibles per al nostre planeta, com les carmanyoles o els boc’n’rolls.

La generació de residus d’envasos a la UE ha augmentat de 66 milions de tones el 2009 a 78,5 milions de tones el 2019 (que representa 173 kg per habitant). Per fer front a aquesta situació, el desembre de 2020, la Comissió va establir l’objectiu que tots els envasos haurien de ser reutilitzables o reciclables d’una manera econòmicament viable per l’any 2030 amb l’objectiu de reduir els envasos, el sobreembalatge i, per tant, els residus d’envasos. El paper de la prevenció de residus és clau per assolir l’objectiu.

Amb l’esmorzar, NO T’EMBOLIQUIS!