Escape room de l’AIGUA

L’alumnat de 1 ESO ha realitzat una ESCAPE ROOM emmarcada en la Setmana Steam de l’institut per reflexionar sobre l’ús de l’aigua embotellada.

Després de fer totes les proves han tingut suficients evidències per poder afirmar que beure aigua embotellda és molt més car i més contaminant
que l’aigua de l’aixeta; no només per l’emissió de gasos d’efecte hivernacle derivats del seu transport i fabricació de les ampolles de plàstic, sinó també per la gran quantitat de residus de plàstic que genera.

Per altra banda, també han après que l’aigua de l’aixeta passa controls i té totes les garanties sanitàries, per tant, és totalment apta per al consum humà.

Amb tot això, l’alumnat ha conclòs que usar aigua de l’aixeta és molt més econòmic i ecològic que l’aigua embotellada.

Felicitats per la feina detectius i detectives de l’aigua!

L’alumnat de 4 ESO de l’optativa Escola Verda també ha participat en l’activitat dinamitzant el moment de la reflexió conjunta i elaborant un tast d’aigua per veure si eren capaços de distingir l’aigua de l’aixeta de l’aigua embotellada.