Aquesta setmana comencem la recollida selectiva de bolígrafs, retoladors, típex, fluorescents,… tot de material d’escriptura que porten components tòxics pel medi ambient i normalment llencem al rebuig i hauria d’anar a la deixalleria.A més a més, la