Deixalleria mòbil

Aquest any la deixalleria mòbil ha tornat a l’institut,  tots els alumnes de 2n ESO l’han pogut visitar i d’aquesta manera conèixer on han de dipositar tots els residus que es generen en una casa i que no es poden llençar a la brossa. El camió de la deixalleria mòbil es troba en diferents punts de la ciutat uns dies determinats. Moltes gràcies per la visita!