Millorem l’espai de l’hort

Aquest curs estem realitzant una remodelació de l’espai de l’hort per millorar la
circulació dels alumnes i poder treballar de forma més còmoda, introduint nous
elements com jardineres de fusta i una taula de treball per poder realitzar activitats
didàctiques in situ, d’aquesta manera l’hort esdevindrà una aula més.