Taller de reciclatge d’equips informàtics

Enmarcada dins de la setmana Europea de Prevenció de residus es va dur a terme un taller de reciclatge d’equips informàtics en el que hi participaren alumnes del centre.

El taller va consistir en diagnosticar l’equip informàtic i valorar-ne la seva viabilitat d’ús, es va completar el treball realitzant una fitxa tècnica de l’equip. En alguns casoso fou necessari substituir les peces defectuoses per unes de segona mà procedents d’altres equips donants amb greus problemes de funcionament..

Al final van ser uns 30 equips els que es van poder preparar per ser utilitzats per altres alumnes. Tot i haver obtingut un gran nombre d’equips recuperats, el procès de rehabilitar equips s’ha instaurat en el nostre centre de forma definitiva, pretenem així reduir l’impacte que per aquests equips suposaria el fet de no ser reciclats.

 

Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics Reparació d'equips informàtics